avalehele

ARTIKLID
   
Väikegrupid
Kool ja suhted
Perekonnasuhted
Mees ja naine
Inimsuhetest
Ärijuhtimine
Töömotiveerimine
Kutseorientatsioon
Mida teha juhiga?
Stress
Mis on sotsioonika?

VÄIKEGRUPID

– sotsioonika valguses

 

 

Sotsioonika on uus teadus, mis uurib inimese isiksust ning inimestevahelisi suhteid. Artikli autor eeldab, et lugeja on juba kursis sotsioonikas kasutatavate isiksuse- ehk sotsiotüüpide ning tüüpidevaheliste suhete kirjeldustega. Sellest saab lugeda nii interneti kodulehel www.hot.ee/socioniko „SOTSIOONIKA: isiksusetüübid ja suhted“ kui ka www.hot.ee/sotsioonika „Sotsiooniku ABC“.

Sotsioonikas kõige suuremat gruppi moodustab inimgrupp kuhu kuuluvad kõik 16 sotsiotüübi esindajad. Sellist gruppi nimetatakse sootsioniks. Kuid sootsion jaguneb omakorda veel väikesteks gruppideks. Kõige tähtsam väikegrupp, mida käsitletakse sotsioonikas, on kvaader.

Väikesed sotsioonlised grupid moodustavad kollektiive, mis sobivad kindlate tegevusliikidele ja mis võimaldavad, näiteks juhile, moodustada vajalike inimestegruppe teatud kindlate ülesannete lahendamiseks.

 

KVAADER

Mis on kvaader? See on väike sotsiooniline grupp kus gruppiliikmete vahel  eksisteerivad duaal-, aktivatsiooni- ning peegelsuhted. Sootsion koosneb neljast kvaadrist. Tavaliselt kvaadreid nimetatakse kreeka tähestiku esimeste tähtedega: Alfa, Beeta, Gamma, Delta. Või tähistatakse numbritega: esimene, teine, kolmas ja neljas.

 

Esimene või Alfa kvaader:

ENTP, Otsija; ISFP, Vahendaja; ESFJ, Eluarmastaja; INTJ, Õiglane (et lugejale teha lihtsamaks sotsiotüüpide mõistmist, kasutan kõrvuti nii Myers-Briggs metoodikas, kui ka sotsioonikas (pseudonüümid) kasutusel olevaid tähistusi)

Teine või Beeta kvaader:

ENFJ, Kasvataja; ISTJ, Inspektor; ESTP, Marssal; INFP, Lüürik

Kolmas või Gamma kvaader:

ESFP, Poliitik; INTP, Kriitik; ENTJ, Ettevõtja; ISFJ, Hoidja

Neljas või Delta kvaader:

ESTJ, Administraator; INFJ, Humanist; ENFP, Psühholoog; ISTP, Meister

 

Kvaadrile on iseloomulikud maksimaalselt soojad ja komfortsed grupisisesed suhted. Eriti see puudutab  Alfa ja Delta kvaadreid. Beeta ja Gamma kvaadrites on suhted mõneti karmimad.

Igas kvaadris on kaks ekstraverti ning kaks introverti. Ekstraverdid moodustavad introvertidega duaalseid paare. Seega igas duaalses paaris on üks ekstravert ja üks introvert. Näiteks, Gamma kvaadris duaalsetesse paaridesse kuuluvad ESFP (Poliitik) koos INTP (Kriitikuga) ning ENTJ (Ettevõtja) koos ISFJ (Hoidjaga), ehk kaks esimest ja kaks viimast sotsiotüüpi. Teistes kvaadrites on situatsioon täpselt sama.

Lisaks komfordile pakub kvaader inimesele turvalisuse ja kaitstuse tunnet. Oma kvaadri sees on meeldiv elada ja töötada. Seepärast ongi tähtis igale inimesele leida elus „omaseid“. See ei tähenda et „võõrastega“ poleks tarvis suhelda, vastupidi, sotsioonikat tulekski tundma õppida selleks et kirjaoskuslikult suhelda kõikidega. Kuid alati peab olema grupp inimesi, kellega saaks end tunda eriti komfortselt, kellega saaks lõõgastuda. Sellele lisaks kvaader on selline grupp mis täidab sootsiumis teatud kindlat ülesannet ning omab oma kvaadrisiseseid väärtusi.

Kõige levinumaks kvaadri näidiseks ilukirjanduses on A.Dumas’e poolt kirjeldatud kolm musketäri ning d’Artagnan. See on, muidugi, Alfa kvaader kuhu kuulub Dumas (ISFP, Vahendaja) ise. Niisiis  sotsiooniliste tüüpide poolest A.Dumas’e kangelased on: D’Artagnan - ENTP (Otsija), Aramis - ISFP (Vahendaja), Porthos - ESFJ (Eluarmastaja), Athos - INTJ (Õiglane).

Lugeja mäletab kui kooskõlastatult ning üksmeelselt toimis see nelik.

 

KLUBI

Veel üheks tähtsaks sotsiooniliseks grupiks on „klubi“. „Klubi“, nii nagu kvaader, koosneb neljast sotsiotüübist.

Vaatleme alljärgnevat tabelit.

 

                                        SENSOORIKA (S)

(Sotsiaalsfääri                                                   (Administraatorid,

tööajad)      ESFJ, Eluarmastaja                 ESTP, Marssal      juhid)

                    ISFP, Vahendaja                    ISTJ, Inspektor

                    ISFJ, Hoidja                              ISTP, Meister

                    ESFP, Poliitik                  ESTJ, Administraator

EETIKA (F)                                                                LOOGIKA (T)

                    ENFJ, Kasvataja                        ENTP, Otsija

                    INFP, Lüürik                             INTJ, Õiglane

                    ENFP, Psühholoog                      INTP, Kriitik    

                    INFJ, Humanist                      ENTJ, Ettevõtja

(Humanitaarid)                                                             (Teadlased)

                                        INTUITSIOON (N) 

 

Kui tabeli ülemises reas asuvad sensoorikud ning alumises intuiidid, vasakul poolel asuvad eetikuid ning paremal loogikuid, siis tabeli neljas nurgas on esitatud neli „klubi“. „Klubisse“ kuuluvate sotsiooniliste tüüpide vahel on ebasamasus-, peegel- ning vastandsuhe.

„Klubis“ on inimesed ühendatud intellektitüübi järgi. Millised 4 intellektuaaltüüpi kuuluvad igasse „klubisse“ neljast?

Sensoorselt-eetiliste ning eetilis-sensoorsete (*SF*) „Klubi“ ühendab inimeste tüüpe kes kõige parimal viisil ilmutavad end sotsiaalses sfääris. Need on head näitlejad ja sanitarid, lastekasvatajad, vabaaja korraldajad, teaduse populariseerijad, modellidisainerid, kujundajad, müüjad, reklaamiagendid jne.

Eetilis-intuitiivsete ja intuitiivselt-eetiliste (*NF*) „klubi“ koosneb inimtüüpidest kes on võimelised end kõige paremini ilmutama humanitaarvaldkonnas. Need on psühholoogid, näitlejad, kunstiinimesed, literaadid, humanitaaralade teadlased.

Sensoorselt-loogiliste ja loogilis-sensoorsete (*ST*) "klubi" on administraatorid, juhtivtöötajad ja sõjaväelased. Kriitilistes situatsioonides ning konkreetsete sõjaliste operatsioonide läbiviimisel on eriti efektiivne ESTP (Marssal) tüüp, rahuajal kõikide tasandite juhtivatel kohtadel domineerib ISTJ (Inspektor) tüüp.

Intuitiivselt-loogiliste ja loogilis-intuitiivsete (*NT*) "klubi" on näiteks teadurid.  Teaduslike avastusi teinud suurte teadlaste seas enamik kuulus just nimelt sellesse „klubisse“.

Inimese kuuluvusega teatud „klubisse“ tuleks arvestada neil kes tegelevad kutseorientatsiooniga ning igale inimesele kes mõtiskleb oma tulevasest elukutsest. Kuid peab meeles pidama et elus on kõik tunduvalt keerulisem ning lihtsale skeemile ei taandu. Nii ISTJ (Inspektor) tüüpe on palju mitte ainult juhtivatel kohtadel vaid ka näitlejate ja kunstnike seas ning nad tunnevad ennast seal mitte halvasti. Paljudel sportlastel on ENTJ (Ettevõtja) tüüp. Paljud ENFJ (Kasvataja) tüübid on juhtivatel ametikohtadel, aga ESTJ (Administraator) tüübi esindajate seas võib sageli kohata kokki ja kulinaare. Ainus, mida ei tohiks unustada, sellel kellel on kavatsus valida elutee, - pole tarvis koormata oma SUPEREGO blokki. See ähvardab õnnetusjuhtumitega ja tervisekaotusega.

Mis juhtub kui kogunevad ühte „klubisse“ kuuluvad inimesed? Kõikidele neile saab olema muidugi huvitav. Nad võivad väsimatult vaielda, arutades üldisi probleeme, vaadeldes neid igakülgselt. Aga kui teema ammendub, kaob huvi ka suhtlemise vastu „klubis“. Seepärast tuleb meeles pidada, et „klubis“ suhtlemisrütmil pole püsivat iseloomu. Sageli on sõprussuhetes mitte ühe kvaadri, vaid ühe „klubi“ esindajad. Sõpruse aluseks on huvide ühtsus.

Kui te soovite lahendada mingit probleemi ajurünnaku meetodiga, siis parem sel puhul kokku kutsuda „klubi“. Ei ole alust arvata et kui teie moodustate „klubi“, siis peab seal olema kindlasti neli inimest. Inimeste arv võib olla suvaline. Peamine, et oleksid esindatud kõik „klubisse“ kuuluvad tüübid ning et kõik kogunenud inimesed kuuluksid just nimelt selle „klubi“ nelja tüübi hulka.

Millist „klubi“ tuleks kokku kutsuda? Kõik sõltub sellest millist probleemi te tahate lahendada. Kui ülesanded kuuluvad täpis- ning loodusteaduste valdkonda, siis parem kokku kutsuda teadurite (*NT*) „klubi“. Tehniliste probleemide lahendamiseks see klubi sobib samuti, kuid võib kokku kutsuda ka juhtide (*ST*) klubi. Kui probleem on humanitaarset laadi, siis kutsutakse kokku intuitiivselt-eetiliste või eetilis-intuitiivsete (*NF*) „klubi“. Aga selleks et kõrgel tasemel korraldada peoürituse, diskoteegi või sümpoosioni, siis on parem kokku kutsuda sotsiaalide (*SF*) „klubi“.

Kuid „klubi“ on võimeline lahendama vaid tekkinuid probleeme või lahendada ülesannet. Aga neid praktiliselt realiseerima „klubi“ esindajad ei hakka. Selleks et „klubi“ poolt vastuvõetud otsused ellu viia, on vajalik juba teine inimeste koosseis.

 

MOBILISATSIOONIGRUPP

Kui „klubi“ on võimeline leidma lahenduse, siis selle realiseerimisega tegeleb teine grupp. Seda klubi nimetatakse „mobilisatsioonigrupiks“. Nii nagu „klubi“ või kvaader, see grupp koosneb neljast tüübist. See grupp võib olla kas introvertne või ekstravertne. Selliseid gruppe on samuti kokku neli.

 

                              DEMOKRAADID

          ENTP, Otsija                            INTJ, Õiglane

          ESFJ, Eluarmastaja             ISFP, Vahendaja

          ENTJ, Ettevõtja                           INTP, Kriitik

          ESFP, Poliitik                              ISFJ, Hoidja

EKSTRAVERDID (E)                           INTROVERDID (I)

          ENFJ, Kasvataja                        INFP, Lüürik

          ESTP, Marssal                       ISTJ, Inspektor

          ESTJ, Administraator                ISTP, Meister

          ENFP, Psühholoog                 INFJ, Humanist

                             ARISTOKRAADID 

 

Kui „klubis“ toimuvad tavaliselt rohkearvulised diskussioonid, siis „mobilisatsioonigrupis“ suhted on puhtasjalikud. Püstitatud küsimust lahendatakse otsekoheselt ilma diskussioonideta ning pikkaajalise arutuseta. Selles grupis inimesed on ühendatud aktivatsiooni-, ebasamasus- ning superegosuhetega.

Pange tähele millisel printsiibil kujuneb mobilisatsioonigrupp. Vertikaalselt üleval asuvad demokraadid, allpool aristokraadid. Horisontaalselt vasakul poolel on ekstraverdid ning paremal introverdid.

Suhtlemist nendes gruppides iseloomustab kõrge intensiivsus, eriti ekstravertsetes gruppides. Grupp toimib kooskõlas, sealjuures igal tüübil on neis omad funktsioonid. Seepärast otsused rakendatakse kiiresti ellu.

Kuna suhtlemisintensiivsus „mobilisatsioonigruppis“ on kõrge, siis aegajalt on kogu grupile vajalik puhkus. Sealjuures puhata tuleks mitte ainult tööst, vaid ka teineteisest eraldi. Sel puhul on hea moodustada uut, puhkuseks soodsat gruppi, näiteks kvaadrit või „ruutu“.

 

RUUT

See grupp sobib väga koospuhkamiseks.

 

          ENTP, Otsija                                  ENTJ, Ettevõtja

          ISFP, Vahendaja                                 ISFJ, Hoidja

          ENFP, Psühholoog                         INFJ, Humanist

          ISTP, Meister                        ESTJ, Administraator

IRRATSIONAALSUS (P)                    RATSIONAALSUS (J)

          ESTP, Marssal                                ISTJ, Inspektor

          INFP, Lüürik                                 ENFJ, Kasvataja

          ESFP, Poliitik                                    INTJ, Õiglane

          INTP, Kriitik                             ESFJ, Eluarmastaja

 

Selles grupis on duaal-, poolduaal- ning sugulassuhted. Kui nende tüüpide esindajad on kogunenud „ruutu“, siis nad omavahel ei vaidle, vaid suhtlevad rahulikult ning kiirustamata. Mingeid praktilisi ülesandeid selles grupis ning selle grupi abil lahendada ei saa. Kui te kogute „ruutu“ inimesi, kes väljaspool seda grupi on väga haritud ning asjalikud, siis selles grupis nad tööle ei hakka. Sellele peaksid oma tähelepanu osutama juhtivad töötajad. „Ruut“ ei lahenda mingeid praktilisi ülesandeid, inimesed selles grupis lihtsalt puhkavad. Sellise gruppi ülesanne on jõudude taastamine.

 

BUKETT

See grupp väga karmi siseatmosfääriga. Grupiliikmete vahel on superego-, asjalikkus- ning sugulassuhe. Grupp on ülesehitatud järgmisel põhimõttel: vertikaaltelje ülemisel poolel asuvad irratsionaalid, alumisel poolel ratsionaalid. Horisontaalteljelt vasakule jäävad ekstraverdid, paremale introverdid.

 

                         IRRATSIONAALSUS (P)    

           ENTP, Otsija                                INTP, Kriitik

           ESFP, Poliitik                        ISFP, Vahendaja

           ESTP, Marssal                           ISTP, Meister

           ENFP, Psühholoog                      INFP, Lüürik

EKSTRAVARDID (E)                          INTROVERDID (I)

           ENTJ, Ettevõtja                          INTJ, Õiglane

           ESFJ, Eluarmastaja                       ISFJ, Hoidja

           ESTJ, Administraator                ISTJ, Inspektor

           ENFJ, Kasvataja                       INFJ, Humanist

                           RATSIONAALSUS (J) 

 

Suhtlemine selles grupis ei toimu ühe kindla idee ümber; siin on igaüks  mures vaid omaenda probleemidega. See viib selleni, et igaüks sulgeb iseendas. Inimese tüüp muutub reljeefsemaks. Mistahes tüübile kuuluvad omadused teravnevad. Tunnused, mis on omased kõigile neljale tüübile, muutuvad selgelt väljapaistvateks ning märgatavaks. Erinevalt kvaadrist, kus toimib vastastikune toetus, „buketis“ see puudub. Seepärast grupiliikmed kaotavad jõudu. Inimestel tekkib väsimustunne ning seetõttu agressioon. Mõningad vaatlused annavad alust arvata, et selles grupis teravnevad kroonilised haigused.

Seda oleks hea teada ning arvestada meditsiinilistele töötajatele inimeste paigutamisel sanatooriumi- või haiglapalatitesse. Kui palatis juhuslikult koguneb selline seltskond, siis raviefekt parimal juhul puudub, aga halvemal juhul toimub haiguste teravnemine.

 

TERVISEGRUPID

Eksisteerib mitte üks, vaid kaks tervisegrupi varianti.

 

        ENTP, Otsija                                 INTJ, Õiglane

        INFP, Lüürik                       ESTJ, Administraator

        INTP, Kriitik                                ENTJ, Ettevõtja

       ENFP, Psühholoog                      ISTJ, Inspektor

IRRATSIONAALID (P)                         RATSIONAALID (J)

       ESTP, Marssal                                  ISFJ, Hoidja

       ISFP, Vahendaja                        ENFJ, Kasvataja

       ISTP, Meister                         ESFJ, Eluarmastaja

       ESFP, Poliitik                                INFJ, Humanist

 

Esimeses variandis gruppiliikmete vahel eksisteerivad õhupeegeldus-, vastand- ning sugulassuhted.

 

        INTJ, Õiglane                                 ENTP, Otsija

        ENFJ, Kasvataja                           ISTP, Meister

        ENTJ, Ettevõtja                               INTP, Kriitik

        INFJ, Humanist                           ESTP, Marssal

RATSIONAALID (J)                    IRRATSIONAALID (P)

        ISTJ, Inspektor                    ENFP, Psühholoog

        ESFJ, Eluarmastaja                ISFP, Vahendaja

        ESTJ, Administraator                     INFP, Lüürik

        ISFJ, Hoidja                                  ESFP, Poliitik

 

Teises tervisegrupis gruppiliikmete vahel on asjalikkus-, vastand- ning poolduaalsuhte.

Tervisegruppideks nimetatakse neid seetõttu et nende gruppide liikmetel, erinevalt „buketist“, enesetunne paraneb. Stabiliseerub vererõhk, normaliseerub pulss. Paraneb meeleolu. Kõik see loomulikult aitab kaasa tervenemisele. Just nimelt seetõttu inimeste paigutusel haigla- või sanatooriumipalatitesse oleks ülimalt kasulik arvestada mitte ainult vanust ja haigusi, vaid ka sotsioonilisi tüüpe. Ka meditsiinilise personali tüüp võib samuti kas segada tervenemist või, vastupidi, aidata tervenemisele kaasa.

Sotsioonikas käsitletakse kokku 36 erinevat gruppi.

Alljärgnevalt vaatleme kaheksa duaalset paari kus toimub loomulik vastastikutäiendamine ning paarisiseseid koostöövõimalusi.

 

ENTP
Otsija

 

ISFP
Vahendaja

On ekspert

Otsuste mõtestatuses, probleemi terviklikkuse haaramises, sidemetes külgnevate küsimustega, sündmuste ettenägemises, inimeste ja situatsioonide võimaluste avamises.

Peab toetuma
partnerile

Peab toetuma
partnerile

Inimeste kõlbeliste hinnangute küsimustes, suhete ülesehitamises, esteetikas, komfordis, tulemuste vormistamises ning viimistlemises, emotsionaalse atmosfääri alalhoidmises, entusiasmi genereerimises.

On ekspert

 

ESFJ
Eluarmastaja

 

INTJ
Õiglane

On ekspert

Ümbritsevate inimeste emotsionaalses häälestuses, komfordi, tervise, mugavuse, territoriaalse kaitse, inimsuhete seadmise küsimustes, ümbritsevate inimeste oma entusiasmiga kaasakiskumises.

Peab toetuma
partnerile

Peab toetuma
partnerile

Informatsiooni süstematiseerimises, seaduste ja eeskirjade tõlgendamises, põhjuslikes seostes nähtuste vahel, inimeste ja situatsioonide võimaluste avamises, uues teaduslikus materjalis, ressursi kokkuhoius.

On ekspert

 

ENFJ
Kasvataja

 

ISTJ
Inspektor

On ekspert

Inimeste meeleolude dünaamikas, tänapäevanähtuste stiili ning ajalooliste juurte küsimustes, algatuste perspektiivis, emotsionaalse mõjutuste meetodites.

Peab toetuma
partnerile

Peab toetuma
partnerile

Mistahes nähtuse loogilistes põhjustes ning tagajärgedes, iga ühise asja eest vastutusemäära kindlakstegemises, lepingute väljatöötamises ning täitmises, otsuste otstarbekohasuse hindamises.

On ekspert

 

ESTP
Marssal

 

INFP
Lüürik

On ekspert

Territooriumi laiendamise ja kaitsmise, vastutuse jaotamise küsimustes, sündmuste põhjuste väljaselgitamises ning tegevuse mõistliku korraldamises.

Peab toetuma
partnerile

Peab toetuma
partnerile

Algatuste õigeaegsuse küsimustes, prognoosimistes, ümbritsevate inimeste emotsionaalse seisundi hindamises ja reguleerimises, meeskonna üldise eetilise potentsiaali tunnetamises.

On ekspert

 

ESFP
Poliitik

 

INTP
Kriitik

On ekspert

Objektide ilu ning nende eetilise mõjutamise, vastutuse ning territoriaalkaitse, inimsuhete hindamises ning korrektsiooniviiside küsimustes, vastuvõetavate otsuste poliitilises korrektsuses.

Peab toetuma
partnerile

Peab toetuma
partnerile

Äriplaneerimise küsimustes, tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamises, efektiivsuse ning prognooside, jooksva majandusliku olukorra hindamises.

On ekspert

 

ENTJ
Ettevõtja

 

ISFJ
Hoidja

On ekspert

Efektiivse äri, perspektiivsete projektide, suurte kollektiivide vastastoime koordineerimise, tehnoloogia ning majanduslike prognooside küsimustes.

Peab toetuma
partnerile

Peab toetuma
partnerile

Kollektiivis moraalse kliima hindamises ning korrigeerimises, inimestevaheliste suhete tajumises, huvide ja printsiipide kaitsmises, püstitatud ülesannete põhjalikus ning järjekindlas täitmises.

On ekspert

 

ESTJ
Administraator

 

INFJ
Humanist

On ekspert

Tootmisprotsesside organiseerimises, ressursside hindamises, efektiivsete juhtimisalaste otsuste vastuvõtmises, komfordi loomises, ergonoomika, tervise ja esteetika küsimustes.

Peab toetuma
partnerile

Peab toetuma
partnerile

Isikutevaheliste suhete ning projektide humanistliku potentsiaali hindamises, ümbritsevate inimeste võimete tajumises ja arendamises, konfliktide ärahoidmise oskuses.

On ekspert

 

ENFP
Psühholoog

 

ISTP
Meister

On ekspert

Situatsioonide võimalustes ning ümbritsevate inimeste suhetes, oskuses luua suhteid, algatusperspektiivide tajumises, eetilise olukorra terviklikus hindamises, pooldajate veenvise ning oma nõusse võitmise küsimustes.

Peab toetuma
partnerile

Peab toetuma
partnerile

Tehnoloogiate ning metoodiliste võtete loomises, tervise, komfordi ning kujundamise, vastutusemäära kindlakstegemise ning jõupingutuste piisavuse, otsuste otstarbekohasuse küsimustes.

On ekspert

 

 

tagasi algusesse

 
types@hot.ee
viimati muudetud: 11.11.03
Kuna hot.ee sulges kasutajate veebilehed pakun teile Boris Puskini veebilehe http://www.hot.ee/t/types koopiat, küsimuste korral pöörduge timotriisa@gmail.com